SEO optimalizácia web stránok a základné fakty

SEO optimalizácia web stránok
SEO optimalizácia web stránok a základné fakty

SEO optimalizácia web stránok rieši problém daných webových stránok. Pod pojmom SEO optimalizácia web stránok si väčšina ľudí nepredstaví takmer nič, pretože ak sa neorientujete v tejto oblasti, tak vám to nepovie nič. Pritom ak máte webovú stránku, prípadne nejaký blog, tak je to pre vás veľmi dôležitá oblasť, ktorou by ste sa mali začať zaoberať. Skratka SEO je odvodená z anglického spojenia “Search Engine Optimization”, čo môžeme preložiť ako optimalizácia pre vyhľadávače. Optimalizácia je činnosť, pri ktorej hľadáte tie najoptimálnejšie, teda najlepšie riešenia pre danú situáciu a daný problém. (viac…)